Förhandling - kamp eller arbete

Författare
Viveca Clementson
(Viveca Clementson, Jan Norman utgiven av Förhandlarna)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nu cop. 1991 Sverige, Morjärv 47 sidor. 30 cm 91-88000-03-6