Förhandlingarna vid Sveriges verkstadsförenings föreläsningsvecka i Stockholm den 22-28 nov. 1908 - Utg. af verkstadsföreningens kommitté för utvidgad verksamhet genom Emil Torrén och Teodor Sundgren

Författare
Sveriges Verkstadsförening
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1909 Sverige, Stockholm