Förhandsbesked i skattefrågor

Författare
Roger Persson Österman
(Roger Persson Österman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Iustus, Edita 2013 Sverige, Uppsala, Västerås 231 sidor. 25 cm 978-91-7678-867-7