Förintelsen - ett historiskt begrepp med många dimensioner : en kort introduktion till det ämnesteoretiska studiet av förintelsen

Författare
Magnus Hermansson Adler
(Magnus Hermansson Adler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarutbildningen, Högsk. i Borås, Regeringskansliets grafiska service 2000 Sverige, Borås, Stockholm 9 sidor.