Förklarande anmärkningar till Titi Livii Ab urbe condita Libri 1- IV

Originaltitel
Ab urbe condita : Liber I-IV
Författare
August Theodor Broman
(Utgifna af Aug. Theod. Broman.)
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arrhenius 1872 Sverige, Stockholm 191 sidor.