Förklaring öfver episteln till de galater

Författare
Martin Luther
(Utg. af B. Lindern)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
C. A. V. Lundholm 1877 Sverige, Stockholm 287 sidor.