Förklaring af främmande och owanliga ord i swenska kyrkans psalmbok af år 1819 - Sweriges nattwardsungdom tillegnad

Författare
Kasper Strömbäck
(Af Kasper Strömbäck.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1862 Sverige, Uppsala 32 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan