Förklaringar till Fänrik Ståls sägner - af Ernst Lagus

Författare
Ernst Lagus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hagelstam 1895 Finland, Helsingfors
Helios 1895 Finland, Helsingfors 1 vikt karta, 97 sidor.
Hagelstam 1894 Finland, Helsingfors 102 sidor., 1 vikt karta