Förkortningsordbok - åttatusen svenska och internationella förkortningar med förklaringar

Författare
Björn Collinder
(Björn Collinder, Ralf Svenblad.)
Genre
Bok, Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Kristianstads boktr. 1987 Sverige, Stockholm, Kristianstad 120 sidor. 25 cm
LiberFörlag, Bohusläningen 1981 Sverige, Stockholm, Uddevalla 101 sidor. 25 cm