Förnuft och rädsla - mobbaren i närbild

Författare
Agneta Pehrsson
(Agneta Pehrsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Faun, Bording cop. 2011 Sverige, Västerås, Borås 161 sidor. 21 cm 978-91-86033-68-2