Förr i tiden - Sverige för 100 år sedan

Författare
Arne Biörnstad
(Arne Biörnstad & Ingemar Liman 133 fotografier av Mogens Didrichsen.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forum, Esselte 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 93 sidor. ill.