Förrädare - en bok om omöjliga och nödvändiga lojaliteter

Författare
Hans Lagerberg
(Hans Lagerberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront 2001 Sverige, Stockholm, Danmark 413 sidor. ill. 18 cm
Ordfront, Fingraf 2000 Sverige, Stockholm, Södertälje 413 sidor. ill. 23 cm