Försök med avskräckande medel mot smågnagarangrepp på plantor och frön inom skogsbruket - Examinations of repellents against small rodent attacks on seedlings and seed in forestry

Författare
Lennart Hansson
(Lennart Hansson & Tor-Björn Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Stockholm 24 sidor.