Försök med vibrering och temperaturprogram i växthustomat - Experiments with vibrating and temperature programs in greenhouse tomato

Författare
Gunnar Erlandsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1987 Sverige, Alnarp 35 sidor. 91-576-3249-9