Försök till beskrifning öfver Lappmarken och Vesterbotten, uti särskilta afhandlingar utgifne af friherre S.G. Hermelin

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1810 Sverige, Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810 =Gemensamt titelbl. o. inneh.: [4] sidor. 40 sidor. [2], 58 sidor.; iv pl. [2], 70 sidor.; iii pl. 78 sidor.; [1] pl. 4:o.