Försök till ekonomisk cateches för blifvande husmödrar eller Handbok vid en ung qvinnas sjelfprövning, innan hon inträder i ägtenskap

Författare
Ludvig Zaar
(LGZ)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1831 Sverige, Örebro 180 sidor.