Försök till en karakteristik öfver bondeståndets ledamöter vid 1854 års riksdag

Författare
Per Sahlström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1855 Sverige, Upsala