Försök till en karakteristik öfver bondeståndets ledamöter vid 1856 års riksdag

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1859 Sverige, Stockholm