Försök till en karakteristik öfwer bondeståndets ledamöter vid 1854 års riksdag

Författare
Per Sahlström
(P. Sahlström, P.T. Mengel)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1855 Sverige, Stockholm 24 sidor.