Försöka duger - utvärdering av försöksverksamhet enligt barnstugeutredningens förslag

Författare
Anita Söderlund
(Anita Söderlund, Inger William-Olsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska inst., Lärarhögsk. 1977 Sverige, Stockholm [Ca 260 sidor.] ([5], 54, [ca 230 sidor.] (var. pag.)) 30 cm