Förskolans demokratifostran i ett föränderligt samhälle

Författare
Solveig Hägglund
(Solveig Hägglund, Annica Löfdahl Hultman & Nina Thelander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups Utbildning AB 2017 Sverige, Malmö 101 sidor 978-91-40-69589-5