Förskolbarns uppväxtmiljö - översikt av den nordiska forskningen

Författare
Inger William-Olsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarhögsk., Pedagogiska institutionen 1973 Sverige, Stockholm 155 sidor.