Förskoleklassen - i en klass för sig

Författare
Helene Lumholdt
(Text: Helene Lumholdt och Monica Klasén McGrath fotografier: Anki Almqvist illustrationer: Sofia Wrangsjö.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Myndigheten för skolutveckling, Liber distribution, Danagårds grafiska 2006 Sverige, Stockholm, Ödeshög 72 sidor. färgill. 23 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan