Förslag till FoU-plan för bekämpning av externt fordonsbuller - förundersökning för att kartlägga forskningsbehovet inom området fordonsbuller = Tentative Swedish R&D-program for reduction of motor vehicle exterior noise

Författare
Göran Gadefelt
(Utg. av/publ. by Avdelningen för teknisk akustik/Institutionen för flygteknik. Tekniska högskolan i Stockholm/the Department of aeronautics, Section technical acoustics, the Royal institute of technology : slutrapport)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1973 Sverige, Stockholm [3], 145 sidor.