Förslag till Natura 2000-områden i Örebro län: Långsiktigt bevarande av den större vattensalamandern, Triturus cristatus

Författare
Daniel Gustafson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen i Örebro län 1999 Sverige 32