Förslag till el-anläggning i bostäder för rörelsehindrade

Författare
Eva Andrén
(Eva Andrén, Sven-Olof Brattgård, Lennart Carlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1969 Sverige, Göteborg 14 sidor.