Förslag till ett ecclesiastik-collegii inrättande, och till kyrkomötens hållande, framlagda i motioner, vid 1853-1854 årens riksdag

Författare
August von Hartmansdorff
(Af Aug. von Hartmansdorff)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1854 Sverige, Stockholm 52 sidor.