Förslag till inrättning af Sveriges statsförvaltning, eller särskilt anförande Afd. 1

Författare
August von Hartmansdorff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ecksteinska boktryckeriet 1823 Sverige, Stockholm 289 sidor.