Förslag till inrättningen af Sveriges statsförvaltning, eller Särskildt anförande af canzli-rådet Aug. v. Hartmansdorff, såsom ledamot af den för organisationen af rikets styrelseverk nedsatta comité. =1-2. 1823= Del 1, Förra afdelningen. Stockholm, 1823. Tryckt i Ecksteinska boktryckeriet. 04 , 290 s.; 1 pl

Författare
August Hartmansdorff
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
1823 Sverige, Stockholm, Uppsala [04], 290 sidor. + [1] pl.