Förslag till svenska national-representationens ombildning ... i samråd med ledamöter af alla 4 riks-stånden samt inlemnadt till Constitutions-utskottet i december 1844

Författare
August von Hartmansdorff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1844 Sverige, Stockholm 12 sidor.