Första delen af Doct. Martini Lutheri kyrko-postilla Bd. 1 Winter- och Sommar-del - eller förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
(Öwersatt af And. Borg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerups 1863 Sverige, Lund 679 sidor., 794 sidor., 54 sidor.