Första delen af doct. Martini Lutheri Kyrko-postilla, eller Förklaring öfwer de årliga sön- och högtidsdagars evangelier. Ifrån tyska tungomålet på swenska öfwersatt af mag. And. Borg. Denna förklaring öfwer evangelierne är fördelt i winter- och sommar-del, som utgjöra af hela verket första bandet

Originaltitel
Kirchenpostille
Författare
Martin Luther
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1855 Sverige, Stockholm, hos L. J. Hjerta. tryckt hos Joh. Beckman, 1855 467, 627 sidor.