Första djungelboken

Författare
Rudyard Kipling
(Rudyard Kipling övers. av Britt G. Hallqvist ill. av J. Lockwood Kipling, W. H. Drake.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonniers juniorförl., Jannersten 1980 Sverige, Stockholm, Avesta 184 sidor. ill. 21 cm
Bonnier 1968 Sverige, Stockholm 185 sidor. ill.
Bonnier 1963 Sverige, Stockholm 185 s ill.
Bonnier 1960 Sverige, Stockholm 185 sidor. ill.
Bonnier 1954 Sverige, Stockholm 184 sidor. ill.
Bonnier 1951 Sverige, Stockholm ill.