Första maj 1890-1980

Författare
Sven Bodin
(Sven Bodin, Carl-Adam Nycop.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Kristianstads boktr. 1980 Sverige, Stockholm, Kristianstad 136 sidor. ill. 25 cm