Första matematikboken

Författare
Karin Andersson
(Karin Andersson, Eivor Johansson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell läromedel 1987 Sverige, Solna 31 sidor. : ill. 30 cm 91-21-06483-0