Första svamboken - Text. Illustr. av Kaj och Per Beckman

Författare
Bengt Gustaf Cortin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Stockholm ill.