Förstainsatsaktörer - Vad är det egentligen? - pilotprojekt för forskning om förstainsatsaktörer (FIA) - forskningsperspektiv och praktiker

Författare
Rebecca Stenberg
(Rebecca Stenberg, Magnus Blondin, Tobias Andersson Granberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
CARER, Center for advanced research in emergency response, Linköping Univeristy Electronic Press 2010 Sverige, Linköping 43 sidor. : ill.
Linköping University Electronic Press 2010 Sverige, Linköping 43