Förstudie - Ny glasgång för Kulturparken Småland - Hur kan transparent intelligens utnyttjas i en offentlig miljö?

Författare
(Erika Lagerbielke ..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Smart Housing Småland 2016 Sverige, Växjö 38 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan