Försurning och kalkning i Jönköpings län 2003 - verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten

Författare
Katarina Zeipel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyrelsen 2004 Sverige, Jönköping 48 sidor.
Länsstyrelsen i Jönköpings län 2004 Sverige 50