Försvara äktenskapet - en intervjubok om familjens status, roll och framtid

Detta är en intervjubok om äktenskap och tvåsamhet. En opinions- och debattinlägg om den den traditionella familjens och det tvåkönade äktenskapets status.     Olof Djurfeldt har bland annat intervjuat religions- och kulturhistorikern Per Beskow om att äktenskapet inte är ett kristet särintresse, kulturantroplog Jan-Åke Alvarsson om äktenskapets roll i andra kulturer, Sten-Gunnar Hedin om att inför barnen kan man inte vara neutral, Agne Nordlander om hur en lutheran brottas med bibeltexterna, Stefan Gustavsson om att känslor inte kan ersätta argument och Marianne Andréas om att barnen är en Guds gåva.Boken publiceras av Pingst.nu i samarbete med Bokförlaget Libris

Författare
Olof Djurfeldt
(Olof Djurfeldt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Libris i samarbete med Pingst.nu, Svenska tryckcentralen 2004 Sverige, Örebro, Avesta 248 sidor. 18 cm