Förteckning på phanerogamer och ormbunkar i Österåkers socken af Södermanland - Akademisk avhandling ..., under inseende af mag. Elias Fries ... för philosophiska graden

Författare
Elias Fries
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Leffler 1851 Sverige, Upsala 30
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan