Förtroendekapital i förskingring - om svenskarnas samhällstilltro

Författare
Maria Elliot
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svensk informations mediecenter (SIM) 1991 Sverige, Stockholm 62 sidor. : tab. 21 cm