Förtroendet för medierna

Författare
Maria Elliot
(Maria Elliot.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs univ., Avd. för masskommunikation 1990 Sverige, Göteborg 45 sidor.