Förtroendet för rättsväsendet - resultat från Nationella trygghetsundersökningen, 2006

Författare
Madeleine Blixt
(Författare: Madeleine Blixt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Brottsförebyggande rådet (BRÅ, Edita Norstedt 2007 Sverige, Stockholm, Västerås 37 sidor. 978-91-85664-63-4
Brottsförebyggande rådet, information och förlag (BRÅ, Fritze distributör, Edita Norstedt 2007 Sverige, Stockholm, Västerås 1 PDF-fil (37 sidor.)