Förtroendet

Författare
Anne-Lise Boge
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Storyside 2017-06-15 Sverige 978-91-7761-012-0
Richter, Scandbook 2003 Sverige, Malmö, Falun 250 sidor. 23 cm
TPB 2002 Sverige, Enskede 4 vol. (380 sidor. tryckt punktskrift)
Egmont Richter 2000 Sverige, Malmö, Norge 256 sidor. 18 cm