Förtroendet

Författare
Francine Pascal
(Francine Pascal text by Jamie Suzanne översättning: Solveig Rasmussen.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström, Scandbook 1995 Sverige, Stockholm, Falun 154 sidor. 18 cm