Förtryckets grundvalar - norm och avvikelse i argument om homosexuellas, invandrares och kvinnors rättigheter

Författare
Olof Franck
(Olof Franck.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell International distributör, Prinfo/Team offset & media cop. 2002 Sverige, Stockholm, Malmö 174 sidor. 23 cm