Förutsättningar för etablering av en nationell prioriteringskommitté i hälso- och sjukvården - erfarenheter från andra länder

Författare
(Thor-Henrik Brodtkorb)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2011 Sverige, Linköping 85 sidor.