Förutsättningar för forskningscirklar i skolan - en kritisk granskning

Författare
Lars Holmstrand
(Lars Holmstrand och Gunilla Härnsten.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Myndigheten för skolutveckling, Lenanders grafiska 2003 Sverige, Stockholm, Kalmar 292 sidor.
Pedagogiska institutionen, Univ. 2002 Sverige, Uppsala 236 sidor. 91-89444-12-4
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan