Förvånad över sig själv

Författare
Joyce Cary
(Till svenska av Gallie Åkerhielm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1943 Sverige, Stockholm 328 sidor.